Tandlæge Århus

Tilskud

Hos Tandlægen.dk - aarhus ved rådhuset arbejder vi i overensstemmelse med den aftale, der foreligger mellem Dansk Tandlægeforening og Sygesikringen. De fleste behandlinger er omfattet af denne aftale. Tilskuddet fra sygesikringen fratrækkes automatisk og bliver udspecificeret på regningen.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, er der yderligere mulighed for at få tilskud. Hvilke behandlinger, der giver ret til tilskud og hvor meget, kan du læse mere om på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside sygeforsikring.dk

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark skal du blot meddele det i receptionen, så bliver dine oplysninger automatisk sendt videre.

Behandlingen af voksne
Langt de fleste voksne går i dag regelmæssigt til tandlæge.
Det interval, den enkelte patient skal gå til kontrol efter, afhænger af den enkeltes situation og aftales altid individuelt.

Pensionister
Gennem § 17 i Pensionsloven kan der søges om hel eller delvis betaling fra kommunen. Fremgangsmåden er forskellig, afhængig af hvilken kommune man bor i, og tilskuddet afhænger af personlige forhold. Vi hjælper gerne med ansøgningen.

Behandlingen af de 16 – 17-årige
Alle 16 og 17-årige har fuld valgfrihed mellem behandling i privat praksis og på en kommunal tandklinik. Behandlingen i privat praksis er gratis for den unge.

Behandlingen af de 18 – 25-årige
Samfundet ønsker at få denne gruppe til at gå regelmæssigt til tandlæge. Derfor er der større tilskud til de regelmæssige undersøgelser for de 18 – 25-årige, så de kan få opbygget gode vaner og fastholde de resultater, der er opnået i børne- og ungdomstandplejen.

Bistandsklienter
Her er der mulighed for kommunal hjælp til behandlingen, og vi er vant til at hjælpe med de nødvendige papirer.

 

© Copyright Tandlægerne ved Rådhuset
Webdesign: Søgemedier A/S